Aineisto-ohjeet

TOIMITUSOSOITE : joon.ingberg@tps.fi + oman myyjäsi sähköposti.

Toimitus tulee olla perillä 7 päivää ennen tapahtumaa. Kirjoita sähköpostin aihekenttään tapahtuman nimi ja päiväys, jossa aineistot näytetään sekä mainoksen ja mainostajan nimi.
Jos toimitat aineistoa asiakkaan puolesta (esim. mainostoimistot), mainitse postissa tialajan/mainostajan nimi ja yhteystiedot. Alle 10 Mt tiedostot voi lähettää suoraan sähköpostin liitteenä. Isompia tiedostoja varten käytä esim. WeTransfer.

MEDIAKUUTIO [VIDEOMATERIAALI)

Normaali 16:9 videopinta
Aineiston resoluutio: 1920x1080
Kuvataajuus (Framerate): 50p (tai 25p)
Äänentaso: EBU R128 -23 lufs


YLÄDONITSI

Koko kierron resoluutio: 5696 x 128
Donitsin sivu: 1168 x 128
Donitsin kulman kaarre: 256 x 128
Aineiston toimitus mahdollista myös osissa, jos aineisto
on toistuvaa. Esim. yksi kaarre (1424 x 128)

VIDEOMATERIAALI [MUUT LED PINNAT)

Kuvataajuus (Frame rate): 60 (poislukien videopinta 16:9 50p tai 25p)
Pakkaus: Toivottu h.264, mutta tarvittaessa muut muodot
käyvät (esim. kuvasekvenssi)
Tiedostomuoto: MP4, MOV tai PNG (kuvasekvenssi)
Kuvamateriaali: Tiedostomuotona .PNG

ALADONITSI

Koko kierron resoluutio: 5056 x 128
Donitsin sivu: 1008 x 128
Donitsin kulman kaarre: 256 x 128
Aineiston toimitus mahdollista myös osissa, jos aineisto
on toistuvaa. Esim. yksi kaarre (1264 x 128)

YLÄLED (YLÄKATSOMO)

Koko kierroksen resoluutio: 22592 x 64
Aineiston toimitus mahdollista myös osissa,
jos aineisto on toistuvaa.MEDIAKUUTION KULMAT

16:9 videopintoja yhdistävät kaartavat kulmat
Kulmakaaren resoluutio: 256 x 608

ALALED

Koko kierroksen resoluutio: 13376 x 96 (Virtuaalinen: 17434 x 96)

Huom! ALALED on poikkeuksellinen muodoltaan eli pinta ei ole yhtenäinen. LED-moduulien välissä on rakoja katsomorakenteen takia.
Resoluutiot ilmoitetaan kahdessa muodossa: oikea ja virtuaalinen, jossa raot on otettu huomioon. Jos aineisto on vaakasuunnassa kiertävää ja
toistuvaa niin 
aineiston toimitus on mahdollista myös osissa. 

Lisää havainnekuvia pinnasta ja sen osista TÄÄLTÄ.

Katsomo A1-A2: 1888 x 96 (Virtuaalinen 2256 x 96), moduulit X-Z
Katsomo A4-A5: 2240 x 96 (Virtuaalinen 2619 x 96), moduulit U-W
Katsomo B1-B2: 1600 x 96 (Virtuaalinen 1629 x 96), moduulit P-T
Katsomo B3-B4: 1440 x 96 (Virtuaalinen 1455 x 96), moduulit L-O
Katsomo C1-C2: 1792 x 96 (Virtuaalinen 1962 x 96), moduulit J-K
Katsomo C3-C4: 1760 x 96 (Virtuaalinen 1913 x 96), moduulit H-I
Katsomo D1-D2: 1376 x 96 (Virtuaalinen 1467 x 96), moduulit D-G
Katsomo D3-D4: 1280 x 96 (Virtuaalinen 1333 x 96), moduulit A-C